• Priemyselné a továrenske komíny

   

   

   

   

   

   

  Ďalšie informácie

 • Práce vo výškach (výškové práce)

   

   

   

   

   

   

  Ďalšie informácie

 • Stavebné práce a inžinierská činnosť

   

   

   

   

   

   

  Ďalšie informácie

 • Čistiarne odpadových vôd

   

   

   

   

   

   

  Ďalšie informácie

 • Potápačské práce a rekultivácia jazier

   

   

   

   

   

   

  Ďalšie informácie

O spoločnosti

Vítajte na stránkach spoločnosti Scampo.

 

Zakladatelia spoločnosti sa dlhodobo venujú stavebnej inžinierskej činnosti a environmentálnym technológiám vo vodohospodárskom sektore.

 

Spoločnosť Scampo s.r.o. kombinuje moderné stavebné technológie s najnovšími poznatkami z ekológie a environmentalistiky. V rámci stavieb realizujeme aj špecifické činnosti súvisiace s výškovými prácami, často vyžadujúce horolezeckú techniku, prípadne iné špecifické riešenie pomocou výškových plošín, žeriavov a inej výškovej techniky.

 

Vo vodohospodárskej oblasti poskytujeme riešenia zamerané na ekológiu a problémy súvisiace s vodami. Ponúkame opatrenia, ktorých cieľom je predchádzať environmentálnym problémom do budúcnosti, alebo zmierniť ich dopad. V dôsledku dlhodobého výskumu a vývoja disponujeme potrebnou odbornosťou v tejto problematike. Našim cieľom je prinášať riešenia, ktoré sú priaznivé pre prírodu a zabezpečujú naše potreby.

 

V mnohých činnostiach dochádza ku kombinácií stavebných technológií, výškových prác a vodohospodárskej problematiky.

Nachádzaš sa tu: